Weconomics, voor een duurzame welvaart

Weconomics faciliteert de transitie naar een duurzame welvaart. We zijn een netwerk van ondernemende mensen die zelfstandig én samen bijdragen aan de verduurzaming van onze welvaart. Kern hierbij is de ontwikkeling en inzet van organisatietechnologie zoals blockchain voor informatiewerkers waardoor surplus(tijd) ontstaat voor verduurzaming.

Onze wereld bevindt zich momenteel in een transitie. Het huidige systeem voldoet niet meer. Crisissen volgen elkaar sneller op. Zo was er een bankencrisis, Eurocrisis, vluchtelingencrisis, en zitten we midden in de gevolgen van de Brexit en Trump als president van de VS. Daarbij is de totale schuldenlast sinds het begin van deze eeuw verdubbeld. Er is 80 miljard per maand in de economie geïnvesteerd om groei en inflatie te creëren, en zelfs dit principe werkt niet goed meer. Daarnaast neemt de ongelijkheid toe. Groei lijkt nog steeds het toverwoord, terwijl juist dat bijdraagt aan schulden en overconsumptie. We zien problemen in de zorg, onderwijs, veiligheid en democratie. Aan alle kanten piept en kraakt het systeem. Het staat op haar laatste benen. Mensen hebben behoefte aan een nieuwe visie. Paul Bessems, founder van de Weconomics Foundation, schreef er een trilogie over van ruim 1200 pagina’s met analyses, theorie en praktijksituaties.

trilogie

De transitie naar het nieuwe is vooral afscheid nemen van het oude en op zoek gaan naar nieuwe organisatievormen en concrete projecten die bijdragen aan een nieuwe duurzame samenleving.

Weconomics is regisseur en faciliteert de organisatie van een duurzame welvaart. Een duurzame welvaart is een welvaart die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Weconomics brengt nieuw denken, ideeën, projecten, bewegingen en communities bij elkaar en verbindt mensen en middelen aan doelen.

Weconomics ondersteunt ondernemende mensen en projecten die bijdragen aan de organisatie van een duurzame welvaart door het gebruiken van het Weconomics organisatiemodel en nieuwe decentrale organisatietechnologieën zoals blockchain. Door (veel) vragers en (veel) aanbieders zoveel mogelijk direct (online) met elkaar te verbinden wordt de wereld minder complex en bureaucratisch. Wij richten ons voornamelijk op de inzet van organisatietechnologie voor het verbeteren van de productiviteit van informatiewerkers, zodat we bijvoorbeeld naar een 6-urige werkdag kunnen. Als we productiever worden zonder meer te maken, houden we vrij beschikbare tijd over die we niet economisch hoeven in te zetten. Deze surplustijd hebben we nodig om taken uit te voeren die de overheid in het kader van de participatiesamenleving terugbrengt naar de burger. Denk aan mantelzorg, onderwijs, veiligheid in de wijk en meer tijd voor democratisering.

Om te komen tot een duurzame welvaart richt Weconomics zich vooral op inzetten van organisatietechnologie voor het verbeteren van de 6P’s:

  • Purpose: de bedoeling van werk in relatie tot innovatie
  • Productivity: de huidige welvaartsstaat kan alleen met een hogere productiviteit
  • Privacy: nieuwe en strenge Europese privacy wetgeving (GDPR)
  • Power: meer macht aan mensen, minder aan middelen zoals grote bedrijven
  • Propaganda: minder nepnieuws en nieuwsmanipulatie
  • Processes: processen verbeteren en indien nodig overhevelen naar nieuwbouw

Ben je ondernemend en wil samen met ons een bijdrage leveren aan de organisatie van een duurzame welvaart? Meld je dan aan als partner en zet samen met ons een project op. Wil je eerst meer weten, bezoek dan een van onze events lees een van onze boeken, artikelen of kijk wat de media over ons schrijft.