19-10-2018 Persbericht (NL)
Persbericht: Start eerste Certified Blockchain Program, gericht op het ontwerpen van blockchainorganisaties.
Door de snelle ontwikkeling van blockchaintechnologie hebben steeds meer organisaties behoefte aan goed opgeleide blockchain professionals. Omdat het reguliere onderwijs en bestaande trainingsbureaus vaak nog onvoldoende rekening houden met het samenvoegen van disruptieve technologieën met nieuwe organisatiemodellen, biedt de Weconomics Foundation als eerste een halfjaarlijks programma aan voor Certified Blockchain Professionals. Dit programma richt zich vooral op de ontwerpkant van blockchainorganisaties.

10-6-2018 Persbericht
Press release: First blockchain book for managers on market
Blockchain is known as the underlying technology for cryptocurrencies such as the bitcoin. When you combine this technology with a new organizational model, management is reinvented. Writers Paul Bessems and Walter Bril wrote the book ‘Blockchain Organizing for Managers’. Paul Bessems: “Blockchain can contribute to solving problems such as low productivity growth, the new European privacy law, the power of large tech companies and fake work & fake news. Traditional management is in need of replacement because productivity growth doesn’t keep up with our rising welfare costs.”

6-11-2017 Persbericht (NL)
Persbericht: Eerste Nederlandse blockchainboek voor managers op de mark. Auteur Paul Bessems: “Blockchain kan bijdragen aan het oplossen van problemen zoals te lage productiviteitsgroei, de nieuwe privacywet, de macht van grote techbedrijven en nepnieuws. Traditioneel management is toe aan vervanging omdat de productiviteit in kantoren onvoldoende meegroeit met onze stijgende welvaartskosten.”

10-10-2017 Nieuwe crowdfunding campagne (NL)
In het voorjaar van 2018 start de Weconomics Foundation samen met haar partner Weconet Technologies waarschijnlijk weer een nieuwe crowdfundingcampagne.

20-5-2017 Succesvolle boeklancering (NL)
Op 19 mei vond de geslaagde boeklancering plaats van het boek van Paul Bessems en Walter Bril: ‘Blockchain Organiseren: fundamenten voor een nieuwe sociaaleconomische orde’