10-6-2018 Persbericht
Press release: First blockchain book for managers on market
Blockchain is known as the underlying technology for cryptocurrencies such as the bitcoin. When you combine this technology with a new organizational model, management is reinvented. Writers Paul Bessems and Walter Bril wrote the book ‘Blockchain Organizing for Managers’. Paul Bessems: “Blockchain can contribute to solving problems such as low productivity growth, the new European privacy law, the power of large tech companies and fake work & fake news. Traditional management is in need of replacement because productivity growth doesn’t keep up with our rising welfare costs.”

6-11-2017 Persbericht
Persbericht: Eerste Nederlandse blockchainboek voor managers op de mark. Auteur Paul Bessems: “Blockchain kan bijdragen aan het oplossen van problemen zoals te lage productiviteitsgroei, de nieuwe privacywet, de macht van grote techbedrijven en nepnieuws. Traditioneel management is toe aan vervanging omdat de productiviteit in kantoren onvoldoende meegroeit met onze stijgende welvaartskosten.”

10-10-2017 Nieuwe crowdfunding campagne
In het voorjaar van 2018 start de Weconomics Foundation samen met haar partner Weconet Technologies waarschijnlijk weer een nieuwe crowdfundingcampagne.

1-7-2017 BlockChange
Blockchange, een van de projecten die we ondersteunen ontvangt subsidie van het SIDN fonds. Blockchange richt zich op het toepassen van blockchain Organiseren binnen het onderwijs.

20-5-2017 Succesvolle boeklancering
Op 19 mei vond de geslaagde boeklancering plaats van het boek van Paul Bessems en Walter Bril: ‘Blockchain Organiseren: fundamenten voor een nieuwe sociaaleconomische orde’