Weconomics Congresprogramma 26-11-2019

Kijk hier voor een sfeerimpressie

Er is terecht veel aandacht voor verspilling van zaken als voedsel, energie en grondstoffen. Een verspilling die echter vergeten wordt is die van menselijk kapitaal in kantoren. Ruim veertig procent van ons kantoorwerk komt neer op controle en communicatie en dat wordt alleen maar meer. We worden ondanks miljarden investeringen in IT, management development en trainingen nauwelijks nog productiever, terwijl tekorten in zorg, onderwijs en veiligheid snel toenemen. Over de hele lijn daalt de productiviteitsgroei naar nul en dat legt een ‘bom’ onder onze welvaartsstaat. Media, politiek en bedrijfsleven hebben hier nog veel te weinig aandacht voor.

Automatisering heeft alleen het controleren en communiceren makkelijker gemaakt, en is er bij gevolg door toegenomen. Automatisering heeft ons ver gebracht, maar er mede voor gezorgd dat complexiteit, wantrouwen en bureaucratie toenemen waardoor onze productiviteitsgroei naar nul daalt. Software die ontworpen is om ons te ontlasten van administratieve taken heeft ons meer dan fulltime administrateurs gemaakt. De productiviteitswinst die er nog wel is wordt vrijwel geheel geïnvesteerd in activiteiten die nauwelijks waarde toevoegen. “Nothing is less productive than to make more efficient what should not be done at all”, aldus organisatiedeskundige Peter Drucker.

Met een nieuw perspectief op organiseren en technologie, en het toepassen van concepten zoals blockchain en de digitale lopende band (het stellen en beantwoorden van vragen zonder tussenkomst van de mens), kunnen we makkelijk productiever worden en onszelf ‘belonen’ met een twintig-urige werkweek. Dat betekent tien tot twintig uur per werkende, per week surplus voor het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen in bijvoorbeeld zorg en onderwijs.

Een belangrijke vraag tijdens het ‘Work Less, Achieve More’ congres is dan ook: hoe kunnen we verspilling in kantoren tegengaan en het surplus gebruiken om maatschappelijke problemen op te lossen?

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 Ontvangst bezoekers, inloop en registratie
13.30 Welkom door de voorzitter: Paul Bessems
13.45 Keynote: Kees Verhoeven (lid van de Tweede Kamer D66, digitale agenda)

14.30 Workshops A
A1: Dimitri De Jonghe (Keyko, voorheen Ocean Protocol en BigchainDB)
A2: Jeroen Perquin en Herman Nekkers (Smartys: blockchain simulation games)
A3: Lars Habets en André van der Lee (BMC, 3Masters Opleidingen, HR-blockchain)
A4: Mieke van den Berg (VDB Organisatieadvies)

15.15 Pauze

15.45 Workshops B
B1: Ilhan Ünlü (BlockLab Rotterdam, blockchain engineer)
B2: Laurens Waling (Part-up)
B3: Bas Roos (Bistroo, Distributed Ledger Technologie in food)
B4: Erwin Lima (LifeBeyond.one, auteur)

16.30 Keynote2: Michel Bouman (Microsoft, Manager Modern Workplace)
17.00 Wrap up voorzitter en netwerkborrel

Keynotes, plenair

Kees Verhoeven
Kees Verhoeven is sinds 2010 lid van de Tweede Kamer voor D66 met onder andere ICT, Privacy, Cybersecurity en Marktordening & Mededinging in zijn portefeuille. Kees zwVolgens hem lijkt Nederland langzaam maar zeker steeds somberder te worden. Mensen hebben het gevoel de grip op hun leven te verliezen en de toenemende tweedeling is een reëel gevaar voor onze open en diverse samenleving. Kees Verhoeven heeft samen met D66 (en wellicht andere politici) de ambitie, het programma en de mensen om Nederland samen sterker te maken. We willen hierover graag met hem in dialoog gaan en deze ambitie relateren aan ons missie: ‘Work Less, Achieve More’
Organisatie: Tweede Kamer voor D66

Michel Bouman
Michel Bouman is binnen Microsoft werkzaam als manager Modern Workplace, Data en AI. avatar-Michel.Bouman@microsoft.com-Michel-Bouman-mb zwDe vraag die we hem onder andere voor willen leggen is: hoe komt het dat we ondanks miljarden investeringen in IT, nauwelijks nog productiever worden in kantoren. Michel heeft ook een mooie kijk op de vraag: wat doen we met het surplus als het ons wel lukt om met organisatietechnologie productiever te worden. Ook willen we met hem graag in dialoog over bijvoorbeeld echte digitale transformatie, open source software, de digitale lopende band en Decentral Identity waarvoor Microsoft een applicatie gemaakt heeft die op het Bitcoin netwerk draait. Aangezien de rol van technologie in ons leven alleen zal blijven toenemen, ziet Michel het als zijn plicht en voorrecht om ervoor te zorgen dat de volgende generatie is voorbereid op zowel de risico’s als de kansen die technologie met zich meebrengt.
Organisatie: Microsoft en Michel Bouman

Paul Bessems (dagvoorzitter)
Paul Bessems helpt marktleiders bij het navigeren in deze turbulente digitale tijden. Hij helpt ze bij het ontwikkelen en toepassen van organisatieconcepten zoals: blockchain, rijke data, datalogistiek en de digitale lopende band, Paul_Bessemsmet als doel het tegengaan van digital waste en het verbeteren van de productiviteit. Hij combineert disruptieve technologieën met fundamenteel nieuwe organisatiemodellen. Hij beweegt tussen wetenschap en praktijk, is ondernemer, internationaal spreker, strategisch consultant, trainer en (co-) auteur van meer dan tien managementboeken. Naast zijn werk als organisatieadviseur is hij ook founder en bestuursvoorzitter van de Weconomics Foundation.
Organisatie: Weconomics Foundation, Weconomics Solutions, Paul Bessems

Workshops tracks
Het congres kent twee maal vier workshops waar je uit kunt kiezen zodra je onze bevestiging krijgt. Elk track heeft een moderator. De workshops zijn interactief. De spreker begint met een inleiding, vertelt zijn/haar (persoonlijke) verhaal, iets over (voorgaand) werk, ideeën, projecten of oplossingen en relateert deze aan het thema van de track, het congres en missie van Weconomics: ‘Work Less, Achieve More’. Spreker en publiek gaan onder leiding van de moderator in dialoog over wat jij kunt bijdragen aan deze missie. Er zijn vier tracks waar de volgende vragen aan de orde (kunnen) komen:

Track: Technologie
A1: Dimitri de Jonghe (Keyko, voorheen Ocean Protocol en BigchainDB)
B1: Ilhan Ünlü (BlockLab Rotterdam, blockchain engineer)

Ontwerpen en ontwikkelen van organisatietechnologie.

 • Welke organisatietechnologieën zijn er om productiever te worden in kantoren?
 • Welke technologie ontwikkel je zelf?
 • Wat doet deze technologie, welke problemen lost het op?
 • Hoever is de ontwikkeling van deze technologie?
 • Welke toepassingsmogelijkheden zie je?
 • Wat is de relatie tussen je technologie en de missie: ‘Work Less, Achieve More’?

Moderator: Robert Rongen

Robert_Rongen

Track: Toepassingen
A2: Jeroen Perquin en Herman Nekkers (Smartys: blockchain simulation games)
B2: Laurens Waling (part-up), vervanger van Marco Gerritse (BrinQer, blockchain innovator in healthcare)

Toepassen van organisatietechnologie.

 • Welke organisatietechnologie wordt op welk manier toegepast?
 • Hoever is de ontwikkeling van deze toepassing?
 • Welke weerstanden zie je?
 • Wat is de relatie tussen je technologie en de missie: ‘Work Less, Achieve More’

Moderator: Mahir Ozdemir

Mahir_Ozdemir

Track: Communities
A3: Lars Habets en André van der Lee (BMC, 3Masters Opleidingen, HR op de blockchain)
B3: Bas Roos (Bistroo, Distributed Ledger Technologie in food)

Het toepassen van organisatietechnologie binnen professionele communities of ecosystemen.

 • Hoe is je community ontstaan en hoe gaat het verder?
 • Welke organisatietechnologie wil je gebruiken in je community?
 • Welke weerstanden merk je, bij wie, waarom en hoe los je dit op?
 • Hoe kan jouw community bijdragen aan een beter welzijn en onze missie: ‘Work Less, Achieve More’
 • Hoe zou jij het surplus inzetten dat ontstaat door de inzet van organisatietechnologie en het slim samenwerken in communities?

Moderator: Kaan Bulakeri

6385589

Track: Transitie
A4: Mieke van den Berg (VDB Organisatieadvies)
B4: Erwin Lima (Motion10, auteur)

Mensen bewust maken om in het kader van de organisatie van een brede en duurzame welvaart, het surplus (dat ontstaat door het toepassen van moderne organisatiekunde en technologie), nuttig te gebruiken en de transitie die daarvoor nodig is. Stel dat we technologie goed gebruiken en naar een twintig-urige werkweek kunnen, hoe zou je:

 • (HR) mensen bewust maken dat organisatietechnologie een positieve bijdrage kan leveren aan de missie Work Less Achieve More?
 • het surplus, dat door organisatietechnologie ontstaat, aanwenden?
 • de transitie vorm geven?
 • je mens en organisatie willen ontwikkelen, of misschien opnieuw beginnen?

Moderator: Edo Koevoet

Edo_Koevoet

Workshop inleiders 

Dimitri de Jonghe
Dr. Dimitri De Jonghe is a cross-domain protocol researcher. After finishing his PhD on micro-electronics and machine learning, he co-founded a series of blockchain startups: ascribe (power to creators) and BigchainDB (a blockchain database), and DimitriOcean Protocol (a public network for data and AI marketplaces). Currently, Dimitri is heading research at Ocean Protocol on public intelligence networks. He is also a co-chair of the W3C Interledger community, a blockchain interoperability protocol.
Organisatie: Keyko, voorheen  Ocean Protocol en BigchainDB

Jeroen Perquin | Herman Nekkers
Jeroen Perquin is a very experienced Finance Executive and owner of Perquin Blockchain Jeroen PerquinStrategies / Blockchain for Financials. He is engaged in providing Blockchain training, workshops, and consultancy assignments. Jeroen’s specialization is the possibilities of Blockchain in the financial field in organizations. He speaks and works from years of international experience in Business and Finance. He has held positions in Investor Relations, Controlling, Internal Audit, Treasury, Accounting and has worked as Financial Director. He gained his experience in various internationally operating companies including Shell and Bilfinger Tebodin.

Herman Nekkers is onder andere werkzaam geweest bij ING. hermanNu legt hij zich toe op blockchain advies en training voor het MKB. Hiervoor gebruikt hij geen ingewikkelde taal, maar een verhaal dat begrijpelijk is, ondersteund met bijvoorbeeld simulation games. Hij schrijft bijvoorbeeld voor Bitcoin Magazine en Investing.com

Organisatie: Smartys, Perquin Blockchain for Financials en Fedaia Blockchain

Lars Habets | André van der Lee
Lars Habets is business consultant en programma manager blockchain bij BMC Advies, lars-habets zwonderdeel van Yacht. BMC werkt samen met opdrachtgevers aan de verbetering van de kwaliteit van de publieke sector. BMC adviseert over en ondersteunt bij het implementeren van verbeteringen in beleid en uitvoering.

André van der Lee is directeur 3Masters Opleidingen. Andre_pasfoto3Binnen 3Masters Opleidingen is hij als directeur/aandeelhouder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het bedrijf en voor het verzorgen en ontwikkelen van opleidingen en coaching trajecten gericht op de financiële professional.

Lars en André zijn betrokken bij het project HR-blockchain. Dit is een consortium van een aantal aanbieders en afnemers van opleidingen die samen een gedeeld informatie- en transactienetwerk ontwikkelen.

Organisatie: BMC en 3Masters Opleidingen

Mieke van den Berg
Vanuit VDB Organisatieadvies houdt Mieke zich bezig met vraagstukken op het (snij)vlak Mieke van den Berg zwvan mens, organisatie en verandering. Thema’s waar ze aan werkt zijn o.a.: gedrag & cultuur, leiderschap, business en HR verbinden, HR visie, strategie en plannen, talentmanagement, ontwikkeling van teams & individuen, performance management, learning & development  en de inrichting van organisatie, teams, functies & rollen.

Organisatie: VDB Organisatieadvies

Ilhan Ünlü
Ilhan Ünlü is blockchain engineer at BlockLab Rotterdam. BlockLab puts blockchain technology into practice. Rooted in the Port and the City of Rotterdam Ilhanthey develop use cases with alliances of engineers, developers, system players and end users. Their focus is on energy and logistics. BlockLab is a subsidiary of the Port of Rotterdam, co-founded by the City of Rotterdam. It is a fieldlab, which means that they offer expertise, network and infrastructure to their partners. BlockLab also participates in the Dutch Blockchain Coalition.
Organisatie: BlockLab Rotterdam

Laurens Waling 
Laurens Waling is oprichter van Part-up, een platform om projectwerk op te knippen in
Laurens+Waling+01.jpgactiviteiten en deze te matchen aan talent in (virtuele) organisaties. Part-up laat mensen laagdrempelig functie- en teamoverstijgend samenwerken. Hierdoor zijn projecten sneller klaar en voelen medewerkers zich betrokken op hun talent. Dit leidt tot minder burn-out, minder bore-out en meer werkgeluk. Tijdens de workshop vertelt Laurens hoe Part-up “practice what they preach” zelf georganiseerd is, en bij welke klanten hun werkwijze succesvol is. Laurens gaat in op vragen van de deelnemers zoals: Hoe maak je werk toegankelijk? Hoe motiveer je medewerkers? Hoe organiseer je matching? En hoe neem je managers hierin mee. Met praktijkvoorbeelden uit de zorg, overheid en het bedrijfsleven.
Organisatie: Part-up

Bas Roos
Bas is founder and CEO of Bistroo,  a decentralized food service ecosystem. bas roosA community managed platform that handles all parts of the cycle and eliminates high business commission fees and dependency on intermediaries. Bas is also founder of Entropy:  a platform that brings together multidisciplinary professionals to provide a full-service package for technology knowledge & awareness sessions on Blockchain/DLT & IoT, management workshops on business process & information management, consultancy services and project management.
Organisatie: Bistroo en Entropy

Erwin Lima
Erwin Liman is digitale contentstrateeg, copywriter en auteur voor onder ander Hacker Erwin zwNoon en Emerce. Hij houdt zich vooral bezig met de strategische ontwikkeling van content marketing, social media en copy writing. Hij helpt organisaties, met een enorme brei aan systemen en informatie, meer uit systemen, data en mensen te halen. Zodat ze kunnen groeien en beter, slimmer en productiever kunnen doen wat ze doen. Naast dit werk is hij auteur van een aantal boeken/novels/essays op het raakvlak van mens en techniek.
Organisatie: LifeBeyond.one, auteur