Projecten: van idee tot community

Weconomics ondersteunt innovatieprojecten, die bijdrage aan de organisatie van een duurzame welvaart. Een belangrijk onderdeel hierbij is de slimme inzet van organisatietechnologie (zoals blockchaintechnologie), zodat we productiever worden en de surplustijd kunnen inzetten voor verduurzaming. In domeinen met veel vragers en aanbieders, ondoorzichtige markten, weinig wetgeving en laaghangend fruit kunnen we samen een community opzetten met als basis het Weconomics organisatiemodel, de infrastructuur en het transitieprogramma.

Van idee tot community

Zelf doen doen, uitbesteden of een hybride vorm?
Je kunt er voor kiezen om zelf een project uit te voeren (onder jouw label), waarbij je de kennis en ervaring inhuurt van een Weconomics projectleider of fellow. We kunnen er ook samen voor kiezen om een project vanaf het begin samen op te zetten onder Weconomics mixed label (jij of iemand door jou aangewezen als  projectleider en deze werkt samen met een Weconomics fellow), of volledig onder Weconomics label (Weconomics projectleider en fellow). Je maakt dan gebruik van een bewezen methodiek waardoor de doorlooptijd en kosten omlaag gaan. In alle gevallen maak je zelf afspraken over bijvoorbeeld tijd en tarief met projectleiders en fellows. Je moet er wel rekening mee houden dat er aan het inzetten van Weconomics partners kosten verbonden zijn. Dit zijn zelfstandige ondernemers.

Doel van Weconomics projecten
Het doel van Weconomics projecten is om samen met jou een community te ontwikkelen. Dat is een gedeeld transactienetwerk met veel aanbieders en veel vragers (n:n community). Met dit netwerk kun je bijna volledig digitaal en tegen minimale transactiekosten producten/diensten profileren, selecteren, kopen en betalen. De transacties worden opgeslagen in een gedeelde ‘boekhouding’ waardoor het netwerk transparant wordt en met minder tussenpersonen transacties uitgevoerd kunnen worden. Ook zijn privacy en databeheer beter te waarborgen en worden we minder afhankelijk van grootte techbedrijven. De onderliggende infrastructuur voor Weconomics communities is in principe voor iedere community hetzelfde. De verschillen zitten vooral in de focus (doel- en doelgroepgericht communiceren: branding). De overeenkomsten worden georganiseerd in een Data Common, de verschillen in een eigen applicatie (bijvoorbeeld DAPP; decentrale applicatie).

Heb jij een idee voor een project?
Ben je ondernemend en heb je een idee om binnen je domein vraag en aanbod slimmer te organiseren door bijvoorbeeld Blockchain Organiseren toe te passen? Wij helpen je met het opzetten en begeleiden van projecten om dit te realiseren. Weconomics helpt je met de  realisatie van je idee. Met Weconomics krijg je toegang tot ons kenniscentrum, snel een uitgebreid netwerk en de juiste tools, om je idee vakkundig om te zetten in een succesvolle community. Onze partners zijn ervaren in het begeleiden van ondernemende mensen van idee tot uitvoering.

Fasering
Weconomics werkt vanaf het begin vanuit een ecosysteem met stakeholders die bij voorkeur ook een deel van de investering kunnen voorfinancieren. Over het algemeen maken we onderscheid in de volgende projectfases (tussen haakjes staat een schatting van het budget wat je nodig hebt voor die fase):

 1. Awareness: van probleem/uitdaging/perspectief/idee naar nieuw (organisatie)denken en doen (workshop, round table etc., 5-10K).
 2. Proof of Concept: opzetten proefopstelling en aantonen dat bijvoorbeeld blockchaintechnologie werkt met een eenvoudig, maar werkende demo (hackathon, 10-20K).
 3. Haalbaarheid en validatie (feasibility): passen Weconomics, technologie en het domein bij elkaar? (research, 20-50K).
 4. Open innovatie en Minimum Viable Product (MVP): samen business case ontwikkelen en innoveren met stakeholders (research&development, 50-100K).
 5. Ontwikkeling (development): bijvoorbeeld software ontwikkelen (development, 100-500K).
 6. Implementatie: toepassen van projectresultaat in praktijk.
 7. Exploitatie: samen je domein slimmer organiseren via een gedeeld transactienetwerk (community).

De volgende stappen
Over het algemeen doorlopen we de volgende stappen:

 1. Je hebt een projectidee en je wilt weten of Weconomics hierbij kan helpen.
 2. Wanneer je nog geen partner bent, meldt je je eerst aan als partner (eenmalig €100)
 3. Meld je idee aan.
 4. Wij beoordelen je aanvraag en nemen contact met je op.
 5. Wanneer Weconomics geen bijdrage kan leveren in het project, dan hoef je niets te betalen voor dit onderzoek.
 6. Als het project wel bij het Weconomics gedachtegoed past en je verder wilt gaan, dan betaal je eenmalig 390 euro voor een nadere analyse, advies en korte presentatie door een Weconomics fellow.

button-weconomics-aanmelden-02

De voordelen van Weconomics projecten zijn

 • Toegang tot kenniscentrum en netwerk van professionals en mogelijke klanten
 • Een fundamenteel nieuw organisatiemodel voor communities
 • Toepassen van Blockchain Organiseren
 • Organisatietechnologie voor de verbetering van privacy en productiviteit
 • Een open source infrastructuur om kennis en netwerk te delen
 • Een gevalideerd transitieprogramma met passende tools
 • Weconomics investeert mee in jouw project
 • Professionele begeleiding door een Weconomics professional

Meer weten?
Als je eerst vragen hebt over het opzetten van een project, neem dan contact met ons op. Of kijk een aantal voorbeeldprojecten om inspiratie op te doen.
button-weconomics-projecten-02

Advertenties