Projectvoorbeelden

Hieronder staan een aantal projecten die door Weconomics zijn geïnitieerd of begeleid. Wanneer een marktpartij het project uitvoert, dan wordt er doorverwezen naar de website van de partner.

Opleidingsmarkt (Prodis Infrastructure BV)
In de Nederlandse opleidingsmarkt werken vele partijen samen met het Weconomics organisatiemodel en infrastructuur. Aanbieders van cursussen voeren hun aanbod maar op één plek in. Vervolgens kunnen de afnemers op hun eigen portal opleidingen zoeken en boeken. Als een aanbieder een wijzing in een cursus heeft, dan hoeft zij dat maar op één plek te wijzigen. Vervolgens wordt het automatisch op de website van de afnemers zichtbaar.

Het bijzonder aan dit project is dat de aanbieders voor de implementatie van het Weconomics traject op vele plekken hun data hadden staan. Zodra er een wijziging was, kostte het veel tijd om alle afnemers te informeren en alles aan te passen. De kans op fouten was aanzienlijk omdat het een onoverzichtelijk geheel was. Nu alle data op één manier beschreven staat, is het aanbod altijd actueel en betrouwbaar. Dit geeft rust bij de afnemer en bespaart veel geld voor de aanbieder.

Blockchain community (Weconet Technologies BV)
Weconet Technologies houdt zich vooral bezig met blockchain organiseren. Dit is een concept dat primair uitgaat van een maatschappelijk probleem en organisatieontwerp en niet van de technologie. Weconet geeft antwoord op de vraag hoe je vraag en aanbod zo efficiënt mogelijk kunt organiseren. Ze levert daarvoor consultancy, training en blockchain development. Ze werkt op dit moment vooral samen met kennisinstellingen, overheden en HR professionals, maar is inzetbaar voor domeinen waar geïnvesteerd wordt in digitalisering en het toepassen van organisatietechnologie.

De blockchain kun je zien als een extra laag bovenop het internet. Deze maakt het mogelijk dat we niet alleen eenvoudig informatie kunnen delen, maar ook heel efficiënt transacties kunnen doen. Met de blockchain kunnen we peer-to-peer transacties doen, zonder tussenkomst van bedrijven en banken, zonder ingewikkelde contracten en dat allemaal zonder extra kosten, als je tenminste een internet aansluiting hebt.

School voor Samenwerken (StapDialoog BV)
Wanneer we werk blijven organiseren met onze bestaande organisaties, dan nemen complexiteit, dynamiek en tijdsdruk verder toe. Echte vernieuwing kunnen we samen vorm geven. We willen samen een brug bouwen terwijl we erover lopen. Dat werkt het beste als we bij elkaar komen voor reflectie op vragen als: Wat is stuurbaar? Waar wil je op sturen? Wat laat je los?

De School voor Samenwerken is een samenwerkingsverband tussen StapDialoog en werkt met het Weconomics model. De school doet recht aan de klassieke betekenis van school, de omgeving waar het goede gesprek plaatsvindt. Het is een plek waar we spreken over samenwerken als deel van het werkzame leven, veilig en met mogelijkheden om kwetsbaar en vernieuwend te zijn. Een plek waar je de gelegenheid vindt om in de ontmoeting met anderen aan samenwerken jouw eigen betekenis te geven.

Het programma ondersteunt bestuurders / directeuren, managers en stafverantwoordelijken bij het aanscherpen van hun kijk op samenwerken binnen en vooral tussen organisaties. Daarbij gaat het ook om de manier waarop ze dit willen beïnvloeden.

Robotica In Maintenance (RIMS BV)
Ontwikkelingen in robotica en onderhoud vragen om gerichte kennis, ervaring en creativiteit. Rims is partner van lokale, regionale, (inter)nationale en overheid partners en verzorgen onderhoudsprogramma’s voor technische innovaties. Lees meer over Rims en robotica in maintenance.

Publiekewaardecreatie (Stichting IM-academy)
Publiekewaardecreatie is een netwerkorganisatie met als doel om samen te werken aan publieke waarde voor de overheid. Om die reden ontwikkelen wij onder andere een publieke waarde referentiearchitectuur. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring ontstaat informatie die kennis wordt. Daarmee ontstaan vernieuwende inzichten die leiden tot ‘overzicht met een helder uitzicht op de toekomst’, een waardevolle overheid. Publieke waarde creëren is bouwen aan vertrouwen. Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving.