Blockchain Organiseren

Blockchain Organiseren is een combinatie van blockchaintechnologie met het Weconomics organisatiemodel. Het is een organisatieconcept dat zo krachtig is, dat deze de huidige manier van organiseren in een aantal domeinen fundamenteel zal veranderen en in sommige gevallen zelfs overbodig zal maken. In potentie kan Blockchain Organiseren vraag- en aanbod, zonder noemenswaardige frictie of transactiekosten, bij elkaar brengen. Dit maakt het een zeer krachtige organisatievorm voor onze digitale samenleving. Op dit moment denken veel mensen dat ‘het bedrijf’ de beste vorm is om vraag – en aanbod te organiseren. Uit onderzoek blijkt dat afstemmingsproblemen tussen afdelingen, een verstikkende hiërarchie, te veel management, een eigen IT-systeem enzovoort tot zulke hoge transactiekosten leidt dat ‘het bedrijf’ in steeds meer gevallen de duurste organisatievorm is geworden.

Je kent blockchain misschien van de Bitcoin, maar Blockchain Organiseren gaat veel verder dan alleen digitaal geld. Het is een fundamenteel nieuwe manier van organiseren voor onze digitale samenleving. Blockchain Organiseren gaat over de inbedding van een disruptieve technologie in een fundamenteel nieuw organisatiemodel. Blockchain Organiseren is een manier om nagenoeg frictieloos en dus zeer efficiënt vertrouwen, werk en economie te organiseren.

Er wordt al gezegd dat Blockchain Organiseren nu, dezelfde potentie heeft als internet in de jaren negentig. Daarom praten Weconomics professionals je graag bij over deze nieuwe manier van organiseren.

Blockchain kun je zien als een extra laag bovenop het internet. Deze laag maakt het mogelijk dat we niet alleen eenvoudig en veilig informatie kunnen delen, maar ook heel efficiënt transacties kunnen doen. Met Blockchain Organiseren kunnen we peer-to-peer transacties doen, zonder tussenkomst van bedrijven en banken, zonder ingewikkelde contracten en dat allemaal zonder extra kosten. Na het netwerk om bijna frictieloos informatie te delen (Internet), hebben we nu ook een netwerk om bijna frictieloos peer-to-peer transactie te doen (Blockchain).

blockchain peer tot peer

Het World Economic Forum verwacht dat in 2025, 10% van het wereldwijde Gross Domestic Product (GDP) geregistreerd wordt op blockchains of met blockchain gerelateerde technologie. Ook steeds meer centrale banken, overheden en gerenommeerde media als The Wall Street Journal, The New York Times en The Economist spreken zich positief uit over deze nieuwe ontwikkeling. De verwachting is dan ook dat Blockchain Organiseren en de behoefte aan advies, training en development, de komende jaren exponentieel zal groeien.

De verwachting is dat Blockchain Organiseren een vergelijkbare ontwikkeling zal gaan doormaken als internet. ‘Wat de lopende band was voor ambachten, is blockchain voor bedrijven’. Het bedrijf wordt steeds meer gezien als de duurste vorm van organiserend vermogen wanneer je het afzet tegen  Blockchain Organiseren. Aan het begin van de jaren negentig vroegen directies zich af: ‘Moeten we wel of niet investeren in internet?’ Nu ligt de vraag op tafel of ze wel of niet in blockchain moeten investeren. Weconomics fellows begeleiden steeds vaker directies en innovatieteams om een gefundeerd antwoord te vinden op deze vraag.

Er zijn zeer veel toepassingen te bedenken voor blockchain technologie: van het bijhouden van je e-portfolio of patiëntendossier, tot het kopen van een huis. Bijna alles wat waarde heeft en overgedragen kan worden van aanbieder naar afnemer, is te registreren op een blockchain. Daarbij is volgens Weconomics primair niet de techniek belangrijk, maar het probleem wat je wilt oplossen en het ontwerp waarmee je vraag en aanbod organiseert. Weconomics houdt zich vooral bezig met ‘Blockchain by Design’, een concept dat er van uitgaat dat je beter een nieuwe organisatie kunt beginnen en bestaande processen overhevelt naar deze nieuwe organisatie. Je hebt dan minder last van legacies en oude IT-systemen.

Alles wat Blockchain Organiseren nodig heeft zijn de kleinste bouwstenen: mens en middel en de verbinding daartussen. Dat is alles! Het is een perfecte manier om slim samen te werken binnen én tussen organisaties. De schoonheid van dit disruptieve organisatieconcept ligt in haar eenvoud en combinatie van schaalbaarheid en flexibiliteit.

Blockchain Organiseren wordt concreet gemaakt door projecten waar je als organisatie aan mee kunt doen. Een interessant project is bijvoorbeeld: Personal Data Service (PDS) op een blockchain, een systeem dat volgens de blockchain principes werkt. Het project zal grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld kennisintensieve organisaties, de opleidingsmarkt, uitzenders, payrollers, intermediairs, werving en selectie bureaus, de ICT sector, de overheid, het onderwijs en de zorg.

Steeds meer onderzoeken van gerenommeerde instituten laten zien dat binnen enkele jaren, steeds meer transacties plaatsvinden via Blockchain Organiseren en niet meer via bijvoorbeeld een eigen inkoop- of HR-systeem. Wat hierbij meespeelt, is dat Europa minder afhankelijk wil worden van machtige Amerikaanse techbedrijven als Google en Facebook.

Blockchain Organiseren lijkt misschien nog ver weg te staan van je functie of organisatie, maar het is onvermijdelijk dat dit veel van de bestaande functies en organisaties snel overbodig maakt. De vraag is dan: hoe bereid jij je hierop voor? Hoe blijf je toegevoegde waarde leveren? We helpen je graag bij het vinden van antwoorden.

Blockchain Organiseren is niet technische of moeilijk. Het vraagt vooral een andere manier van denken en organiseren. Als je op tijd bent, dan kun je hierin een sleutelrol spelen. Je nu verdiepen in Blockchain Organiseren, betekent een voorsprong nemen op je concurrenten.

We willen graag een keer hierover met je van gedachten wisselen en laten zien hoe snel de ontwikkelingen gaan die ook jouw werk beïnvloeden.

Meer informatie
Wil je meer weten? Lees dan bijvoorbeeld onze boeken over Blockchain Organiseren of een van de volgende blogs/papers/artikelen:

Naast het lezen van deze blogs kunt je je bijvoorbeeld verder oriënteren door het volgen van een training via onze Blockchain Academy.

Nieuw!: wordt voor maar 200 euro per jaar Weconomics member en krijg toegang tot bijvoorbeeld het kenniscentrum voor Blockchain Organiseren met een overzicht van:

  • Boeken
  • Advies-, onderwijs/trainingsorganisaties
  • ICT-organisaties
  • Netwerkorganisaties, platvormen en verenigingen
  • Projecten
  • Media en conferenties
  • Scripties, theses en proefschriften
  • Blockchain Labs

Verder tref je relevante artikelen aan en kun je skypeafspraken met onze blockchain experts.

Je kunt ook altijd eerst contact met ons opnemen over dit thema.